Sorme

درباره ما

(Beauty salon)

رشتۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی: کارشناسی حرفهای گریم چهره پردازی، دانشگاه علمی-کاربردی فرهنگ و هنر، واحد 38، تهران و - تدریس در آموزشگاه مراقبت زیبایی سیمای درخشنده (وابسته به سازمان فنی و حرفهای کشور)، از سال 88 تا 93
- تدریس در آموزشگاه مراقبت زیبایی مهربان (وابسته به سازمان فنی و حرفهای کشور)، از سال 88 تا 89
- تدریس در آموزشگاه مراقبت زیبایی منتخب (وابسته به سازمان فنی و حرفهای کشور) از سال 93 تا 95- تدریس و آموزش رشته های مراقبت زیبایی در مجموعههای شهربانو (وابسته به شهرداری) از سال 92 تا 93
- تدریس و آموزشرشته های مراقبت زیبایی در مجموعههای شهر دخت (وابسته به شهرداری) از سال 94 تا 95

اعضای تیم ما

سالن زیبایی سرمه

بانو مریم واهی وش

3000
خدمات مو
500
میکاپ
5
سابقه کار
2
تعداد سالن های ما
8
پرسنل ما
10000
کل خدمات ما

ارتباط با ما

سالن زیبایی سرمه

آدرس

استان سمنان ،شهرستان دامغان، خیابان پاسداران
جنب بیمه دانا سالن زیبایی سرمه

تایم کاری

شنبه تاپنج شنبه از ساعت 9صبح تا 9 شب 

شماره تماس

09120730714

09358006399

ایمیل

info@maryamvahivash.com

فضای مجازی